Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
ทะเลตรัง 4 จุด พักบนเกาะ
ทะเลตรัง 4 จุด พักในเมือง
หรรษาเกาะมุก
ทะเลตรังโซนใต้
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 33/07538

โปรแกรมทัวร์ตรัง ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
สวนพฤษศาสตร์ (สะพานเรือนยอดไม้)
น้ำตกโตนเต๊ะ
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 1 วัน
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า
เกาะเหลาเหลียงพี่ - น้อง - เกาะตะเกียง
ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต (กระบี่)
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
ทะเลตรัง 4 จุด พักตัวเมืองตรัง
ทะเลตรัง 4 จุด พักเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก - ทะเลตรัง 2 วัน
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
อันซีนตรัง
AirAsia Amazing Trang 1
AirAsia Amazing Trang 2
หรรษาเกาะไหง
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 2 คืน
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก - ทะเลตรัง 3 วัน
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 3 คืน


จองตั๋วรถไฟ
จองตั๋วรถทัวร์
จองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
จองตั๋วเครื่องบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
จองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
เช่ารถยนต์ในตรัง



  
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก (เดินทางระหว่าง 16 ตุลาคม 61 - 14 มีนาคม 62) (รหัส A222)
   เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะกระดาน - ถ้ำมรกต - ถ้ำใหญ่ - แหลมท่านขุน

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1  เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน
09.00 น. ไกด์รอรับคณะที่ท่าเรือควนตุ้งกู ลงเรือมุ่งหน้าสู่เกาะรอก
11.30 น. เดินทางถึงเกาะรอกใน เก็บสัมภาระ และรับประทานอาหารเที่ยง (1)
13.00 น. พาลูกค้าดำน้ำดูปะการัง ปลาสวยงาม ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ ตามจุดต่างๆ บริเวณเกาะรอก ทั้งเกาะรอกนอก และเกาะรอกใน
17.00 น. กลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. พาลูกค้าเดินขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ที่หน้าผาหลังเกาะ ชมทัศนียภาพที่สวยงาม
  อาหารเย็น ลูกค้าสามารถสั่งกับทางอุทยานฯ และชำระเงินเอง
(เนื่องจากทางอุทยานฯ ไม่อนุญาตให้บริษัททัวร์ทำอาหารให้ลูกค้าทาน จึงต้องสั่งกับทางอุทยาน)
 
วันที่ 2  เกาะกระดาน - ถ้ำมรกต - ถ้ำใหญ่ - แหลมท่านขุน
05.50 น. ลูกค้าสามารถตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม และเดินเล่นบริเวณชายหาดบนเกาะรอกใน ชมทัศนียภาพที่สวยงาม
สำหรับอาหารเช้า ลูกค้าสามารถสั่งกับทางอุทยานฯ และชำระเงินเอง
10.00 น. ลูกค้าเก็บสัมภาระ และออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะกระดาน
11.30 น. เดินทางถึงเกาะกระดาน รับประทานอาหารเที่ยง (2)
12.30 น. เดินเล่นบริเวณชายหาดของเกาะกระดาน ซึ่งหาดทรายขาวเนียน น้ำใส บรรยากาศดี เล่นน้ำดูปะการังและหยอกล้อกับฝูงปลาสวยงาม จากนั้นเดินทางต่อไปยังถ้ำมรกต
15.00 น. เดินทางถึงถ้ำมรกต Unseen Thailand ถ้ำในทะเลหนึ่งเดียวในประเทศไทย ลงว่ายน้ำเข้าไปสู่ความมหัศจรรย์และความลี้ลับของถ้ำมรกต ด้านในเป็นหาดทรายขาวสวยงามมาก เงยหน้าขึ้นไปเหมือนปล่องภูเขาไฟ ถ้าอยากเจอความมหัศจรรย์ต้องลงน้ำและว่ายน้ำเข้าไปแล้วจะไม่ผิดหวัง
16.00 น. นำท่านดำน้ำดูกัลปังหา และปะการังอ่อนที่ถ้ำใหญ่ พร้อมชมปลาดาวทะเลตัวใหญ่ที่แหลมท่านขุน บริเวณเกาะมุก
17.00 น. ส่งลูกค้ากลับท่าเรือควนตุ้งกู โดยสวัสดิภาพ จบโปรแกรม


อัตราค่าบริการ
2-3 ท่าน      ท่านละ 4,600 บาท
4-5 ท่าน      ท่านละ 3,300 บาท
6-10 ท่าน    ท่านละ 2,500 บาท
11 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 2,000 บาท
อัตรานี้รวม...
เต้นท์ที่พักบนเกาะรอก 1 คืน
อาหารเที่ยง 2 มื้อ ตามโปรแกรม
เรือหางยาวส่วนตัว นำท่องเที่ยวตามโปรแกรม
ไกด์นำเที่ยว, ค่าประกันการเดินทาง
หน้ากากดำน้ำดูปะการัง, ชูชีพ
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (สำหรับชาวไทย)
อัตรานี้ยังไม่รวม
ค่ารถรับ - ส่ง มายังท่าเรือ (หากต้องการใช้บริการ 800 บาท/คัน/เที่ยว)
อาหารเช้า และอาหารเย็น (สามารถสั่งทานได้ที่เกาะ และชำระเงินกับทางอุทยานฯ)
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สำหรับชาวต่างชาติ (800 บาท/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ชำระเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน)














ติดต่อได้ที่.. คุณตั้ม 081-3755353


© 2007  http://www.TripTrang.com