Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  โปรแกรม ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
น้ำตก
สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 33/09684

โปรแกรมทัวร์ตรัง ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
สวนพฤษศาสตร์ (สะพานเรือนยอดไม้)
น้ำตกโตนเต๊ะ
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 1 วัน
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า
เกาะเหลาเหลียงพี่ - น้อง - เกาะตะเกียง
ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต (กระบี่)
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
ทะเลตรัง 4 จุด พักตัวเมืองตรัง
ทะเลตรัง 4 จุด พักเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก
หรรษาเกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
อันซีนตรัง
AirAsia Amazing Trang 1
AirAsia Amazing Trang 2
หรรษาเกาะไหง
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 2 คืน
หรรษาเกาะมุก - เกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
หรรษาเกาะไหง


จองตั๋วรถไฟ
จองตั๋วรถทัวร์
จองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
จองตั๋วเครื่องบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
จองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
เช่ารถยนต์ในตรัง  
ถ้ำเลเขากอบ

โปรแกรมการเดินทาง
ช่วงเช้า หรือบ่าย

ใช้ระยะเวลารวม 3 ชม.

(สามารถเลือกเวลาเองได้)
รถรับคณะที่จุดนัดหมาย เช่น สนามบิน, บขส., โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางไปยังถ้ำเลเขากอบ (Unseen Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ห้วยยอด
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ชอบ การผจญภัย เพราะถ้ำแห่งนี้มีทางน้ำ ใต้ดินไหล ผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างใน เพื่อ ไปชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ซึ่งยังมีการ ก่อตัว ของหินอยู่ ภายในสลับซับซ้อนมีถ้ำต่างๆ หลาย สิบถ้ำ แต่ที่เปิดให้เที่ยวชมด้วยการล่องเรือมี เพียง 5 ถ้ำ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
เดินทางถึงบริเวณถ้ำเลเขากอบ นำท่านลงเรือไฟเบอร์ล่องธาราใต้พิภพ พบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้า การผจญภัยเล็กๆ ในถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำบนแผ่นดิน แต่ต้องนั่งเรือลอดไปตามลำธารใต้ภูเขา เอนตัวราบชมความงามของหลอดหินย้อยและหินคด ประติมากรรมธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆ ระยะทางประมาณ 4 กม. มีโถงถ้ำหลายแห่ง เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว และถ้ำท้องพระโรง
(ใช้ระยะเวลาอยู่ในถ้ำประมาณ 1 ชั่วโมง)
ท่านสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร ซึ่งเป็นไม้หอมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง บริเวณถ้ำเลเขากอบ จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง


อัตราค่าบริการ
ราคาท่านละ
เดินทาง 2 ท่าน
800
เดินทาง 3-4 ท่าน
600
เดินทาง 5 ท่าน ขึ้นไป
450

อัตรานี้รวม...
รถส่วนตัว นำเที่ยวตามโปรแกรม (ไม่เกิน 4 ท่าน ใช้รถเก๋ง, เกิน 4 ท่าน ใช้รถตู้)
ค่าเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ
ไกด์ท้องถิ่น
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้จัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ติดต่อได้ที่.. คุณตั้ม 081-3755353


© 2007  http://www.TripTrang.com