หาดปากเมง
ตัวเมืองตรัง
น้ำตกกะช่อง

หาดเจ้าไหม
แหลมหยงสตาร์
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎาฯ
สำนักสงฆ์ควนสงฆ์

น้ำตกสายรุ้ง
วัดภูเขาทอง
เกาะสุกร
ภูผาเมฆ

© 2007  http://www.triptrang.com